ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  • Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30-07-2018): «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση  της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
    Μεταξύ άλλων στον ως άνω νόμο προβλέπεται η φύλαξη αρχείων και στοιχείων και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υπόχρεα πρόσωπα για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων υπαιτίων της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και η πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία. Επίσης περιλαμβάνονται οργανωτικές διατάξεις για την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες.
    Τέλος με το άρθρ. 29 συνιστάται Επιτροπή Δικηγόρων η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία λαμβάνει τις αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή συναλλαγές, και τις διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Αρχή, καθώς και η διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της με την Αρχή, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr