ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α´ 240/22-12-2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
  Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α´ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων-Τροποποιήσεις διατάξεων για Ο.Ε. και Ε.Ε. περισσότερα »

 2. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία περισσότερα »

 3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Δικηγόρων – Εξάλειψη αξιοποίνου και παύση ποινικής δίωξης πταισμάτων και πλημμελημάτων (προϋποθέσεις, εξαιρέσεις) περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Ηλεκτρονική πρόσβαση της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α. στη WestlawUK

Με την από 19.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΑ η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απέκτησε ηλεκτρονική συνδρομή και πρόσβαση στην νομική βάση δεδομένων WestlawUK.

Η WestlawUK αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή τράπεζα αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας και καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του συνόλου του νομικού κοινού  που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη του ΔΣΑ (δικηγόροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι δικηγόροι) για ξενόγλωσση –κυρίως αγγλόφωνη- βιβλιογραφία.

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων είναι σε θέση να ερευνήσει με ποικίλους τρόπους την εκδοτική παράγωγη, καθώς έχει πρόσβαση σε πάνω από 1.000 τίτλους περιοδικών σε abstract μορφή, αλλά και να ανατρέξει στο πλήρες αρχείο και την τρέχουσα έκδοση σε 120 πλήρως αναγνώσιμους (full text) τίτλους περιοδικών. Επίσης περιλαμβάνει επιλεγμένες εφημερίδες, περιεχόμενα μονογραφιών, τοπικά και διεθνή νέα κ.ά.

Ειδικότερα το περιεχόμενο επιμερίζεται σε:

 • Νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία , Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία)
 • Νομολογιακή ανάλυση (cases analysis and reports)
 • Κοινοτική νομοθεσία (legislation, treaties, preparatory acts κ.λπ.)
 • Ολοκληρωμένη νομική πληροφόρηση που καλύπτει με πλήθος τίτλων περιοδικών τομείς δικαίου όπως: Εμπορικό, Ποινικό, Περιβάλλον, Εργατικό και κοινωνική ασφάλιση, Φορολογικό, Μ.Μ.Ε, Πνευματική ιδιοκτησία, Διεθνές, Δημόσιο κ.ά.

Τέλος, το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής  της βάσης δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται με alerts για θέματα που ερευνά ή επίκαιρη αρθρογραφία ορίζοντας χρονικά περιθώρια και άλλες προτιμήσεις, να εκπαιδευτεί στη χρήση της με online tutorials και να συνδεθεί μέσω των social media με νομικούς κύκλους και προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η χρήση της βάσης WestlawUK προορίζεται για όποιον αναγνώστη το επιθυμεί και γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών για περαιτέρω πληροφορίες.

Λίστα full text τίτλων WestlawUK:

Τροποποίηση του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4387/2016 (Νέος Ασφαλιστικός Νόμος) αναφορικά με το επικυρώσιμο

Με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α 236/19-12-2016) καταργείται από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230).

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Με το άρθρο 13 παρ.1 του νόμου 4441/2016 ορίζεται πως σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου προστίθεται νέο άρθρο 282Α στο ν. 4072/2012, το οποίο προβλέπει τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Ορίζονται στον παρόντα νόμο οι τρόποι μετατροπής.

Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση κάτωθι περιοχές

Με την ΥΑ 51057/2016 (ΦΕΚ Β´ 3585/4-11-2016) καθορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2017 ως η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή α) η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.8 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει και β) η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ.8 και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής, και στις κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 3232/7-10-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/2/2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Με την υπ’ αριθμ. 12205/9.9.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2864/9.9.2016) ρυθμίζεται η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό (άρθρα 61 και 62 του Ν.4375/2016, καθώς και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο εφαρμογής (άρθρο 80 παρ. 27 του Ν.4375/2016), χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία Ασύλου. Δημιουργείται μητρώο δικηγόρων, καθορίζεται η αμοιβή τους καθώς και η διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής και οι υποχρεώσεις τους.

Capital controls

Με την υπ’ αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π 1475 (ΦΕΚ Β΄2282/22-7-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται κατά τον ΚΠολΔ

Με το Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄95/27-5-2016) καθορίζονται αφενός ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιορίζεται από 1-6-2016 η εμπορική αξία ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ κι αφετέρου το όργανο που θα είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr