ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

    Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία περισσότερα »

  2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

    Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Δικηγόρων – Εξάλειψη αξιοποίνου και παύση ποινικής δίωξης πταισμάτων και πλημμελημάτων (προϋποθέσεις, εξαιρέσεις) περισσότερα »

  3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

    Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων. Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 ως ισχύει, έως και 8/2/2017 περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση κάτωθι περιοχές

Με την ΥΑ 51057/2016 (ΦΕΚ Β´ 3585/4-11-2016) καθορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2017 ως η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή α) η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.8 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει και β) η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ.8 και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής, και στις κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά γραφεία

Η Υ.Α. 51060/2016 (ΦΕΚ Β´ 3585/4-11-2016) ορίζει την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και ολοκλήρωση καταχώρησης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών α) Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Δροσιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Παλλήνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Με το άρθρο 2 της άνω απόφασης ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 8-11-2016, ημέρα Τρίτη.

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 65309/4-10-2016  (ΦΕΚ Β 3408/21.10.2016) ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και το χρονικό διάστημα άσκησής τους, η μηνιαία αποζημίωση, το ωράριο απασχόλησης και η διαδικασία επιλογής τους.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 3232/7-10-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/2/2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Τροποποίηση διατάξεων της ΥΑ οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β’1227) σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των εισπράξιμων ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 43424/2458/26.9.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3156/30.9.2016) προστίθεται παράγραφος στο τέλος της ΥΑ οικ.13822/1089/2.5.2014, η οποία ορίζει «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρων κριτηρίων, στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους».

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Με την υπ’ αριθμ. 775/5/2016 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β’ 3156/30.9.2016) τροποποιούνται διατάξεις της υπ. αριθμ. 248/71/15.3.2002 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής». Κάθε εγκατεστημένος στην Ελλάδα Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται κατά την έναρξη των εργασιών του στην έγγραφη γνωστοποίηση στοιχείων, τα οποία και καταχωρούνται στο μητρώο της ΕΕΤΤ, καθώς και κάθε άλλης τροποποίησης των στοιχείων του. Επίσης υποχρεούται στην καταβολή ετήσιου τέλους κλπ.

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Με την υπ’ αριθμ. 12205/9.9.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2864/9.9.2016) ρυθμίζεται η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό (άρθρα 61 και 62 του Ν.4375/2016, καθώς και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο εφαρμογής (άρθρο 80 παρ. 27 του Ν.4375/2016), χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία Ασύλου. Δημιουργείται μητρώο δικηγόρων, καθορίζεται η αμοιβή τους καθώς και η διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής και οι υποχρεώσεις τους.

Capital controls

Με την υπ’ αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π 1475 (ΦΕΚ Β΄2282/22-7-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Μονοπρόσωπη εταιρεία

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου (το άρθρο 27 του Ν. 4403/2016 ΦΕΚ Α 125 7-7-2016 τροποποιεί το άρθρ. 267 του Ν. 4072/2012).

Ν. 4396/2016 (ΦΕΚ Α΄111) : Συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή

Με το τέταρτο άρθρο του νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3213/2003 και αντικαθίσταται το άρθρο 8 ως ισχύει, αναφορικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και τις απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται κατά τον ΚΠολΔ

Με το Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄95/27-5-2016) καθορίζονται αφενός ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιορίζεται από 1-6-2016 η εμπορική αξία ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ κι αφετέρου το όργανο που θα είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Κτηματολόγιο-Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής

Με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1-2-2016) τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 2664/1998 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία  είναι δεκατέσσερα (14) έτη.

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr