ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

    Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Δικηγόρων – Εξάλειψη αξιοποίνου και παύση ποινικής δίωξης πταισμάτων και πλημμελημάτων (προϋποθέσεις, εξαιρέσεις) περισσότερα »

  2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Τροποποίηση διατάξεων για την εκλογή βουλευτών περισσότερα »

  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

    Ν. 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. N. 4387/2016: Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος. Συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κι Εφάπαξ, φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αυτοτελώς, ειδική εισφορά αλληλεγγύης κλπ περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Με την υπ’ αριθμ. 12205/9.9.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2864/9.9.2016) ρυθμίζεται η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό (άρθρα 61 και 62 του Ν.4375/2016, καθώς και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο εφαρμογής (άρθρο 80 παρ. 27 του Ν.4375/2016), χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία Ασύλου. Δημιουργείται μητρώο δικηγόρων, καθορίζεται η αμοιβή τους καθώς και η διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής και οι υποχρεώσεις τους.

Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Νέας Πεντέλης στην αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή.

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στην ΕΚΧΑ ΑΕ

Με το άρθρο 40 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136) προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.», από τον συντάκτη μηχανικό, τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα οποία κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία. Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται με ποινή ακυρότητας το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ αποδεικτικό υποβολής  ηλεκτρονικού  διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία κατά περίπτωση.

Capital controls

Με την υπ’ αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π 1475 (ΦΕΚ Β΄2282/22-7-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Κτηματολόγιο

Με την Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Πρωτ.: 28351/10-6-2016 (ΦΕΚ 1812Β 21-6-2016) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περαιώθηκε η διαδικασία κτηματογράφησης-Καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και ορίστηκε η ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ανοίξεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Εκάλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και δ) στο Δήμο Ν. Ερυθραίας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. (Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 23-6-2016). Με την Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 33051/5-7-2016 (ΦΕΚ 2156Β 12-7-2016) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περαιώθηκε η διαδικασία κτηματογράφησης-Καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και ορίστηκε η ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. (Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 12-7-2016).

Μονοπρόσωπη εταιρεία

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου (το άρθρο 27 του Ν. 4403/2016 ΦΕΚ Α 125 7-7-2016 τροποποιεί το άρθρ. 267 του Ν. 4072/2012).

Ν. 4399/2016: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων-Τροποποίηση Ν. 4375/2016 (Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών κλπ)

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, η τεχνολογική αναβάθμιση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Επίσης, με το άρθρο 86 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4375/2016 αναφορικά με την Αρχή Προσφυγών και τη διαδικασία συζήτησης των προσφυγών ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών.

Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄106): Τροποποιήσεις διατάξεων του N. 4387/2016

Με το νόμο αυτό τροποποιούνται μεταξύ άλλων διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85 ασφαλιστική μεταρρύθμιση) που αφορούν μεταξύ άλλων την οικογενειακή παροχή-προσαύξηση σύνταξης, την εφάπαξ παροχή, την κατάργηση πόρων για τα ταμεία αυτοαπασχολούμενων (άρθρο δεύτερο παρ. 6),  το κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος, τον ενιαίο κανονισμό ασφάλισης και παροχών ΕΤΕΑΕΠ, το ΕΚΑΣ κλπ. Επίσης, με τον ίδιο νόμο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) αναφορικά με τον μηχανισμό πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ΑΕ και την Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. Επίσης, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ΦΕΚ Α΄176) καθώς και τροποποίηση των διατάξεων για τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης. Τέλος, με το δωδέκατο άρθρο του Ν. 4393/2016 καταργείται η παραχώρηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χρήσεως ακινήτων του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, που είχαν παραχωρηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών.

Ν. 4396/2016 (ΦΕΚ Α΄111) : Συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή

Με το τέταρτο άρθρο του νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3213/2003 και αντικαθίσταται το άρθρο 8 ως ισχύει, αναφορικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και τις απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται κατά τον ΚΠολΔ

Με το Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄95/27-5-2016) καθορίζονται αφενός ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιορίζεται από 1-6-2016 η εμπορική αξία ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ κι αφετέρου το όργανο που θα είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Κτηματολόγιο-Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής

Με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1-2-2016) τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 2664/1998 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία  είναι δεκατέσσερα (14) έτη.

Παράταση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων (ΦΕΚ Β´ 201/5-2-2016)

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/10/2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Με την ΠΟΛ. 1240/2015 (ΦΕΚ Β´ 2358/3-11-2015) προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2014 οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών υποβάλλονται μέχρι και 30/11/2015, ενώ για το ημερολογιακό έτος 2015 οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 30/9/2016.

ΠΟΛ 1112/2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

Εκχώρηση μισθωμάτων

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr