ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Οδηγίες Αναζήτησης Ψηφιακού Υλικού

Το έργο της ψηφιοποίησης του Αρχείου του ΔΣΑ, επεξεργάστηκε και ενσωματώθηκε ως βάση δεδομένων στον Ανοικτής Πρόσβασης Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης.

Τα ψηφιοποιημένα ντοκουμέντα, είτε πρόκειται για τα χειρόγραφα πρακτικά, είτε για σπάνιες μονογραφίες και φωτογραφίες, έχουν υποστεί επισταμένη αποδελτίωση και αναλυτική ευρετηρίαση από ομάδα ιστορικών, δικηγόρων και βιβλιοθηκονόμων.

Έτσι ο ενδιαφερόμενος ερευνητής, χρησιμοποιώντας την ειδική μηχανή αναζήτησης που θα βρει στην ιστοσελίδα, έχει στη διάθεσή του πλήθος από επιλογές και φίλτρα για μία στοχευμένη και συνδυασμένη αναζήτηση.
Όσον αφορά τα Πρακτικά του ΔΣ, μπορεί να τα αναζητήσει σύμφωνα με τον τίτλο τους, το όνομα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν λάβει μέρος στη συνεδρίαση, το θέμα (λέξεις κλειδιά ή/και ονόματα), ημερομηνία και έτος έκδοσης κ.ά.
Οι ψηφιοποιημένες μονογραφίες στη Συλλογή Έντυπου Υλικού ακολουθούν τη λογική αναζήτησης οποιουδήποτε άλλου τεκμηρίου στη Βιβλιοθήκη, ενώ το Αρχείο φωτογραφιών δίνει τη δυνατότητα ανεύρεσης σύμφωνα με τον τίτλο, το δημιουργό, το θέμα ή/και την πηγή μίας φωτογραφίας.

Οι εγγραφές που παρουσιάζει η βάση δεδομένων ως αποτέλεσμα σε κάθε αναζήτηση είναι εμπλουτισμένες με αναλυτικές και καθιερωμένες θεματικές επικεφαλίδες, έτσι ώστε να διασυνδέουν τα όμοια ντοκουμέντα, αλλά και να αποκαλύπτουν με αρχεία πλήρως αναγνώσιμης μορφής την ιστορική διαδρομή του ΔΣΑ.
Περαιτέρω, όλες οι εγγραφές παραπέμπουν σε links για την πλήρη ανάγνωση των επιλεγμένων τεκμηρίων. Τα αρχεία τόσο των πρακτικών, όσο και των μονογραφιών έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα 3D Issue και είναι προσβάσιμα με τον Acrobat Reader, ενώ για την ψηφιοποίηση των φωτογραφιών έχει επιλεγεί η πιο υψηλή ανάλυση (.tif).

Ειδικότερα για τα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα πρακτικά του ΔΣ, ο ερευνητής έχει πρόσβαση σε ένα μέρος του αρχείου. Για πλήρη χρήση των πρακτικών απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης, η οποία δίνεται έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr