ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Ν. 4475/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  Ν. 4474/2017: Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών-Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας ακινήτων περισσότερα »

 2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2018-2021

  Ν. 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου-Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.-Υπολογισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς από 1.1.2018 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-του Πτωχευτικού Κώδικα και Κώδικα Δημοσίων Εσόδων περισσότερα »

 3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85) για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος περισσότερα »

 4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Ν. 4465/2017: Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου επί αιτήματος αναβολής, Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας...
  Π.Δ. 19/2017 : Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περισσότερα »

 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων. Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 ως ισχύει, έως και 8/2/2017 περισσότερα »

 6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων εμπορικού δικαίου περισσότερα »

 7. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Συγκέντρωση νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο περισσότερα »

 8. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθεσίας για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων περισσότερα »

 9. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για τη Διαμεσολάβηση περισσότερα »

 10. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. περισσότερα »

 11. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

  Συγκεντρωτικός πίνακας Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 περισσότερα »

 12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Δικηγόρων – Εξάλειψη αξιοποίνου και παύση ποινικής δίωξης πταισμάτων και πλημμελημάτων (προϋποθέσεις, εξαιρέσεις) περισσότερα »

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr