ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις

 • Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16-12-2019)«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.».
 • Ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30-11-2019): «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
 • Ν.4566/2018 (ΦΕΚ Α 175/8-10-2018): «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις». Μεταξύ άλλων στον ως άνω νόμο, με το άρθρο 19, τροποποιείται το άρθρο 206 του ν. 4512/2018 όπου προβλέπεται η παράταση μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 της εφαρμογής των διατάξεων περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης.
 • Υ.Α. Αριθμ.44745/Δ1.10007 (ΦΕΚ Β΄3418/31.12.2013): Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
 • ΥΑ Αριθμ.44746/Δ1.10008 (ΦΕΚ Β΄3396/31.12.2013): Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
 • ΚΥΑ Αριθμ.43047/2012 (ΦΕΚ Β΄2830/22.10.2012): Καθορισμός παραβόλου δικαστικής διαμεσολάβησης.
 • ΚΥΑ Αριθμ.85485/2012 (ΦΕΚ Β΄2693/4.10.2012): Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης.
 • Αίτηση αναγνώρισης τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή-Δικαιολογητικά-Ενημέρωση
 • Υ.Α. Αριθ.34802 οικ./24.4.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.4.2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.
 • Υ.Α Αριθ.34801οικ./24.4.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.4.2012):Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών.
 • Υ.Α. Αριθ.1460 οικ./27.1.2012 (ΦΕΚ Β 281/13.2.2012): Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή. Η ωριαία αντιμισθία καθορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ.
 • Π.Δ.123/2011(ΦΕΚ Α 255/9-12-2011): Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.
 • Ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16-12-2010): Σκοπός του νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και η θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης.
 • Δελτίο Τύπου Δ.Σ.Α.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr