ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Ασφαλιστικό (Εγκύκλιοι)

 • Αριθμ. 31/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 4670/2020 
 • Αριθμ. 30/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’/οικ.13648/330/13-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).
 • Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13994/339 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β’ 1265/9-4-2020): Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αριθμ. 13/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ 71306/8-4-2020: Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. (Αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το προσωπικό των Νοσοκομείων κλπ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/14013/Δ16.407 του Υπουργού Εργασίας: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.14386/342 του Υπουργείου Εργασίας: Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής  ενίσχυσης του αρ. 4 της ΠΝΠ 75/30-03-2020.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/12293/Δ16.317 του Υπουργού Εργασίας: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο.
 • Γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ 69845/3-4-2020: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2020.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.14032/571 του Υπουργού Εργασίας: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 • Αριθμ. 14/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 • Αριθμ. 13/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.13865/Δ16.397 του Υπουργού Εργασίας: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4670/2020 (Α’43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 ν.4387/2016». 
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.13032/335 Δ16 του Υπουργού Εργασίας: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4670/2020 (Α’43) με τις οποίες αντικαθίστανται καταστατικές διατάξεις του ΜΤΠΥ. 
 • Γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ 68084/31-3-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 • Αριθμ. 12/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/οικ. 11442/292/26-3-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν. 4670/2020.
 • Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ12708/557/26-3-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4670/2020.
 • Αριθμ. 11/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
 • Αριθμ. 10/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020.
 • Αριθμ. 9/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α ´ 201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ1500/51177/1250/18 του Υπουργού Εργασίας: Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. 
 • Αριθμ. 8/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος απο 1/1/2020 και εφεξής.
 • Αριθμ. 6/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 4670/2020. Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση. 
 • Αριθμ. 3/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών. (Σχετικά: Τα άρθρα 32, 35, 36 και 37 του Ν.4670/2020-ΦΕΚ 43/Α/28.02.2020)
 • Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α´ 43/28-2-2020): Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 
 • Αριθμ. 5/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2020 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές. 
 • Αριθμ. Πρωτ.: 46981/27-02-20 της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ. «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»
 • Αριθμ. Πρωτ.: 12720/Σ.3212/23-01-20 της Συντονίστριας του Κ.Ε.Α.Ο. «Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.»
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ´/οικ. 59234/1592/14-01-2020 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./395/1552366/30-12-2019 του Διοικητή του ΕΦΚΑ. «Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011»
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./394/1552353/30-12-2019 του Διοικητή του ΕΦΚΑ. «Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών»
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 36531/129/20-08-2019 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 692972/30/06-06-2019 του Διοικητή του ΕΦΚΑ. «Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Σ60/13/653554/29-05-2019 της Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Συντάξεων. «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/66».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 641378/27/27-05-2019 της Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Παροχών & Υγείας. «α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)», β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Σ80/1/16692/4-1-2019 της Αναπλ. Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Απονομής Συντάξεων. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ».
 • Αριθμ. 52/24-12-2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647 του Υποδιοικητή ΕΦΚΑ. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες».
 • Αριθμ. 50/6-12-2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613 του Διοικητή ΕΦΚΑ. Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).
 • Αριθμ. 47/29-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/913/1272279 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15-10-2018 του Αναπλ. της Πρ/νος Γεν. Δ/νσης Εισφ. & Ελέγχων. Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ–ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017. 
  Σχετ.: 1) Η αρ. 16/2018 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ
  Σχετ.: 2) Τα αρ. πρωτ. Δ.15/Δ/οικ.3376/73/14 -2-2018 και Δ.15/Δ/38747/1005/22-8-2018 έγγραφα της ΓΓΚΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Αριθμ. 43/25.9.2018 Αριθμ. Πρωτ.: Σ40/63/1129189 της Αναπλ. Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Απονομής Συντάξεων. «Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. 
  Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.» 
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/48637/1097/25-9-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 με διαπίστωση οφειλών σε άλλους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου κατά τη χορήγηση της κυρίας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.
 • Αριθμ. 42/12.9.2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1079314 της Αναπλ. Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Απονομής Συντάξεων. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000Δ17/οικ.46340/1034/12-9-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016» (Παράλληλη ασφάλιση).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».
  Σχετ. 1: Η με αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 (ΑΔΑ : 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιος.
  Σχετ. 2: Η με αριθμ. Φ80020/45578/Δ.15.780/16.6.2017 (ΑΔΑ : ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιος.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/18056/419/28-3-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».
  Σχετ.: Η α.π. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. Παρατείνεται μέχρι 31/8/2018 η υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Σ81/16/459528/2-4-2018 της Αναπλ. Προϊστ. της Γεν. Δ/νσης Απονομής Συντάξεων. «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν.4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.9187/183/14-2-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 287025/28-2-2018 του Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Καταβολής Παρ. Υγείας ΕΦΚΑ. «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018»
  Σχετ.: Το από 27/2/2018 e-mail της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Αριθμ. 7/16-2-2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ/οικ.3376/73/14-2-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017-Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29-1-2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά την παροχή δυνατότητας σε ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 58967/77/Δ29.17/29-12-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».
  Σχετικές εγκύκλιοι: 
  1. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)
  2. Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.46325/1905/14-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του Ν. 4488/2017.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.44541/1849/14-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α´ 137).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20-11-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
 • Αριθμ. 37/18-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: Σ22/3 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017 (Α΄38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α΄ 85).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.1500/οικ.1681/119/19-9-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/34576/Δ15.537/7-8-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α’ 38)." (Αφορά Ασφαλιστική Εισφορά για εφάπαξ παροχή)".
 • Αριθμ. 28/20-6-2017 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α.–Τομέα Τ.Α.Ν.".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο)".
 • Αριθμ. 27/15-6-2017 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144 του Διοικητή ΕΦΚΑ. "Παράλληλη ασφάλιση κατ´ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1, 2, 6 και 7 του Ν. 4387/16".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/19893/606/30-5-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης".
 • Αριθμ. 24/22-5-2017 Αριθ. Πρωτ.: Σ61/2 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη».
 • Αριθμ. Πρωτ. : 20680/814/15-5-2017 του Υπουργ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου".
 • Αριθμ. Πρωτ.: οικ.15726/605/5-4-2017 του Υπουργ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.".
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ40021/οικ. 15545/668/31-3-2017 του Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Κ.Α. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38)».
  Σχετ.: Τα αριθμ. Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), 
  Φ.40021/οικ.9522/428/28-2-2017 (ΑΔΑ:7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ),
  Φ.40021/οικ.10554/465/7-3-2017 (ΑΔΑ:6ΡΠΜ465Θ1Ω-ΩΙΣ) έγγραφά μας
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 17002/739/7-4-2017 του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 14224/430/31-3-2017 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016".
 • Αριθμ. Πρωτ.: 142036/0092/19-12-2016 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων."
 • Αριθμ. Πρωτ.: 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 του Αναπλ. Υπουργ. Οικονομικών και του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων."
  Σχετ.: Η αριθμ. 142036/0092/19.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ) εγκύκλιος.
 • Αριθμ. 17/28-3-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 57 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών-Δ.Π.Υ.». 
  Σχετ.: Παρ.9 άρθρ. 39 του ν.4387/2016. (ΦΕΚ 85/τ Α΄/12-05-2016).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 14226/431/24-3-2017 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61327/1484/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016-Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017».
 • Αριθμ. 1/20-1-2017 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/81760 του Διοικητή ΕΦΚΑ. «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017».  
  Σχετ. : 1. Τα άρθρα 39, 41 και 98 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ .ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
             2. Η αριθμ. οικ. 61502/3399/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) Υ.Α. Συν. Πίνακες και Παραδείγματα Υπολογισμού.
 • α) Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.2460/106/20-01-2017 και
 • β) Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 5547/248/7-2-2017 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016. Αφορούν όσους αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61689/2215/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38   και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α 85)». Αφορά τις εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών. Η παρ. 3 άρθρ. 38 αναφέρεται και στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή (εδ. στ).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ». Αφορά την παράλληλη ασφάλιση.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006/21-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
  Σχετ.: Η υπ. αρίθμ. Φ.10043/οικ. 58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΧ 3465Θ1Ω-0ΧΞ). Αφορά την υποχρέωση καταβολής από 1-1-2017 μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς για πρόνοια υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του ν. 4387/2016».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Τ01/652/148/2-12-2016 της Αναπληρώτριας Γεν. Δ/ντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. «Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης».
  Σχετ.: To175226/18-11-2016 έγγραφο του ΕΤΕΑ με « Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης» 
  Σχετ.: α) Η από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων. β) Η υπ´ αρίθμ. 565/19-10-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΕΑ. (Αφορά την δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 του Υφυπουργού  Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ60273/2197/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387/2016». Αφορά την εθνική σύνταξη και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016». Αφορά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)». Αφορά τον επαναϋπολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23-12-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν. 4387/2016». Αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ29336/1164/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Προσωρινή σύνταξη».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10043/30188/792/20-10-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης».
 • Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7-9-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.29713/779/30-6-2016 του Υφυπουργού Εργασ., Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016». Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για θέματα παροχών, και ειδικότερα για την υπαγωγή των εκκρεμών, αιτήσεων συνταξιοδότησης στο προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.
 • Αριθμ. 20/6-7-2016 Αριθμ. Πρωτ.: Σ61/3 της Γενικής Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. «Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου

 

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr