ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Εγκύκλιοι

 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2107/7-07-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2106/7-07-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου
 • Αριθμ. 8/8-4-2020 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου: Θέματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και ανηλίκων παραμελημένων ή θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Αρ. Πρωτ. 9134 ΕΞ 2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020/10-4-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής  των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2046/9-04-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή του. (Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και έκπτωση 25%).
 • Αριθμ. Πρωτ.: 8235/7-4-2020 του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 14676/253/7-4-2020 του Υπουργείου Οικονομικών: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ  (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα.
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2043/6-04-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
 • Αρ. Πρωτ.: 2/οικ. 16422/ΔΕΠ/6-4-2020 του Υπουργείου Οικονομικών: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4  της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για το έτος 2020, προς το προσωπικό των νοσοκομείων κλπ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας).
 • Αρ. Πρωτ. 8556 ΕΞ 2020/6-4-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
 • Αρ. Πρωτ.: οικ.14012/246/2-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ  με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ.,  κλπ.
 • Αρ. Πρωτ.: οικ.14011/245/2-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς  και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Αρ. Πρωτ.: Δ1β/ΓΠ οικ 22793/3-4-2020 του Υπουργείου Υγείας:  Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
 • Αρ. Πρωτ.: οικ.13867/416/1-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020.
 • Αρ. Πρωτ.: οικ.21656/1115/1-4-2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Συμπληρωματικά μέτρα για τη μεταφορά επιβατών για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού).
 • Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικ. 13738/413/31-3-2020: Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 B’).
 • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 22829/30-3-2020 του Ο.Α.Ε.Δ.: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (Β’/3018) απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση του ΔΣ.
 • Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 • Αρ. Πρωτ. 7335 ΕΞ 2020/23-3-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)». 
 • Αριθμ. Ε. 5/18-3-2020 «Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β 915/17-03-2020».
 • Αριθμ. Πρωτ. οικ. 12339/404/12-3-2020 «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
 • «Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους».  Αριθμ. Ε. 2025/27-02-2020  
 • Αριθμ. Ε. 3/17-2-2020 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου. «Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία - Αξιοποίηση πραγματογνωμόνων ψυχιάτρων με Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχιατροδικαστική»
 • Αριθμ. Ε. 2/14-2-2020 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου. «Θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων και διευκρίνιση θεμάτων που έχουν ανακύψει απο την εφαρμογή του Ν. 4039/2012 «ζώα συντροφιάς: προστασία από την εκμετάλλευση, υποχρεώσεις ιδιοκτητών κ.λ.π.» 
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2015/31-01-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2016/31-01-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α´ και δ´ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α´ 170)»
 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2166/10-09-2019 του Αναπληρωτή Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)». 
 • Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 36542/1007/19-08-2019 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), που κατάργησε το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 (βάσιμος λόγος για το έγκυρο καταγγελίας της εργασιακής σχέσης).
 • Αριθμ. Πρωτ.: 8826/8/20-08-2019 του Εισ. Αρείου Πάγου. «Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 50690/72/03-07-2019 του Υπουργού Εσωτερικών. «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». 
 • Αριθμ. Πρωτ.: 48426/70/26-06-2019 του Υπουργού Εσωτερικών. «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».
 • ΠΟΛ. 1241/28-12-2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 65698/1-10-2018 του προϊστ. της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού. Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ
 • Αριθμ. 5/2018/6-02-2018 του Γεν. Γραμ. του Υπουργ. Εσωτερικών. Οδηγίες για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη.
  Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (201 Α´).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Β/7/οικ.7713/466/12-02-2018 του Υφυπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.
 • ΠΟΛ. 1017/01-02-2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α´ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 του Υπουργ. Υγείας. «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».

 

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr