ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Κτηματολόγιο

 • Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (ΦΕΚ Β´  4765/24-12-2019): Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α´ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού - Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών.
 • Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄156/9-7-2013): Με τον Ν.4164/2013 (ΦΕΚ Α΄156/9-7-2013) καταργείται ο Ο.Κ.Χ.Ε και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στην Κτηματολόγιο Α.Ε. η οποία μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε». Με το άρθρο 2 τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.2664/1998 ως ισχύει (τήρηση κτηματολογικών στοιχείων, ανακριβής πρώτη έγγραφή, αρχική εγγραφή με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων πρώτης εγγραφής, συζήτηση αγωγών, καταχωρίσεις στα κτηματολογικά φύλλα, διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά φύλλα).
  Με το άρθρο 3 τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.2308/1995 ως ισχύει (δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, συγκρότηση Γραφείου Κτηματογράφησης, κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, άσκηση ένστασης, επιτροπή ενστάσεων, πρώτες εγγραφές, ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στο Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου και του Κτηματολογικού Γραφείου Πρωτευούσης).
  Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους δασικούς χάρτες.
  Με τα άρθρα 13(Μεταβατικές διατάξεις) και 18 (Έναρξη ισχύος) ρυθμίζονται οι περιπτώσεις έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεων που επέρχονται με αυτόν.
 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 565/03/29-3-12 (ΦΕΚ Β΄985/23-4-2013): Παράταση μέχρι 28-6-2013 των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος,  για τις περιοχές των μελετών ΚΤ-08 (Περιφερειακή ενότητα Αττικής, ΟΤΑ: Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Ν.Ερυθραίας, Ν.Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης) και μέχρι 27-9-2013 για τις περιοχές των μελετών ΚΤ-09 (Περιφερειακή ενότητα Αττικής, ΟΤΑ:Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου).
 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 561/04/28-12-12 (ΦΕΚ Β΄135/29-1-2013):Παράταση μέχρι 29-3-2013 των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος,  για τις περιοχές των μελετών ΚΤ-08 (Περιφερειακή ενότητα Αττικής, ΟΤΑ: Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Ν.Ερυθραίας, Ν.Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης) και ΚΤ-09 (Περιφερειακή ενότητα Αττικής, ΟΤΑ:Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου).
 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 549/09/18-7-2012 (ΦΕΚ 2188Β 24-7-2012):Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 393/08/23.10.2006 απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β΄/30.11.2006) σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου.
 • Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 543/03/10.4.2012 (ΦΕΚ Β΄1390/27-4-2012): Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής.
 • Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 538/03/9-2-2012 (ΦΕΚ Β΄502/29-2-2012) : Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία  είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης Ραφήνας, Ανθούσας, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου του Νομού Αττικής.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr