ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Εγκύκλιοι)

  Αρ. Πρωτ.: 46981/27-02-20 της Προϊσταμένης της Γεν.Δ/νσης Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
  περισσότερα »

 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α. 1025/4-2-2020 (ΦΕΚ 406/Β/11-2-2020) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019. περισσότερα »

 3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Υ.Α. 11026/30-1-2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β´ 491/19-2-2020) Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. περισσότερα »

 4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2020 : «Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία - Αξιοποίηση πραγματογνωμόνων ψυχιάτρων με Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχιατροδικαστική».
  περισσότερα »

 5. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (ΦΕΚ 4765/Β΄/24-12-2019) Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α´ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού - Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών. περισσότερα »

 6. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Υ.Α. 46301 (ΦΕΚ 4750/Β΄/23-12-2019) Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β΄ 3578) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας». περισσότερα »

 7. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019. περισσότερα »

 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Άρθρο 51 παρ. 8 έως 11 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α΄/3-12-2019). «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις». Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 98 παρ. 9 και 102 παρ. 1 και 3 του Ν.4495/2017. Ορίζονται οι καταληκτικές, κατά περίπτωση, ημερομηνίες υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης, οι κατά περίπτωση εκπτώσεις ή προσαυξήσεις των προστίμων και η σύνδεση της υπαγωγής με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας όπως αυτή ρυθμίζεται στις παρ.1 έως 7 του άρθρου 51 του Νόμου, με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 52 έως 55 του Ν. 4495/2017. Τέλος τροποποιείται η ρύθμιση του Ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής. περισσότερα »

 9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Ν. 4637/2019: Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις. περισσότερα »

 10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ν.4557/2018 : Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες-Τρομοκρατία περισσότερα »

 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Ν. 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου-Αυθαίρετες κατασκευές που έχουν συντελεστεί πριν και μετά την 28η.7.2011-Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο περισσότερα »

 12. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Ν. 4555/2018 : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι" περισσότερα »

 13. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. περισσότερα »

 14. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθεσίας για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων περισσότερα »

 15. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2019-2022

  Ν.4549/2018 : Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Πτωχευτικού Κώδικα-Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων-Κώδικας ΦΠΑ-Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος-ΕΝΦΙΑ περισσότερα »

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr