ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2023 12:18:47
  ΦΕΚ Α' Δικαιοπρακτικός Υπερημερίας
Από 8.2.2023 έως σήμερα
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 8,25% 10,25%
Από 21.12.2022 έως 7.2.2023
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 7,75% 9,75%
Από 2.11.2022 έως 20.12.2022
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 7,25% 9,25%
Από 14.9.2022 έως 1.11.2022
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 6,50% 8,50%
Από 27.7.2022 έως 13.9.2022
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 5,75% 7,75%
Από 16.3.2016 έως 26.7.2022
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 5,25% 7,25%
Από 10.9.2014 - 15.3.2016
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 5,30% 7,30%
Από 11.6.2014 - 9.9.2014
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 5,40% 7,40%
Από 13.11.2013 - 10.6.2014
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 5,75% 7,75%
Από 8.5.2013 - 12.11.2013
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
207/27.9.2000 6% 8%
Από 11.7.2012 - 7-5-2013
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 5.7.2012
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

6,50%

8,50%
Από 14.12.2011 - 10.7.2012
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 8.12.2011
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

6,75% 8,75%
Από 9.11.2011 - 13.12.2011
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 3.11.2011
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

7% 9%
Από 13.7.2011 - 8.11.2011
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 7.7.2011
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

7,25% 9,25%
Από 13.4.2011 - 12.7.2011
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 7.4.2011
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

7% 9%
Από 13.5.2009 - 12.4.2011
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 7.5.2009
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

6,75% 8,75%
Από 8.4.2009 - 12.5.2009
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 2.4.2009
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

7,25% 9,25%
Από 11.3.2009 - 7.4.2009
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 5.3.2009
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

7,50% 9,50%
Από 10.12.2008 - 10.3.2009
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 4.12.2008
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

8% 10%
Από 12.11.2008 - 9.12.2008
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 6.11.2008
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

 

8,75% 10,75%
Από 9.10.2008 - 11.11.2008
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2

 

9,25% 11,25%
Από 8.10.2008 - 8.10.2008
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2

 

9,75% 11,75%
Από 9.7.2008 - 7.10.2008
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 3.7.2008
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
10,25% 12,25%
Από 13.6.2007 - 8.7.2008
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 6.6.2007
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
10% 12%
Από 14.3.2007 - 12.6.2007
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 8.3.2007
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9,75% 11,75%
Από 13.12.2006 - 13.3.2007
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 7.12.2006
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9,50% 11,50%
Από 11.10.2006 - 12.12.2006
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 5.10.2006
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9,25% 11,25%
Από 9.8.2006 - 10.10.2006
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 3.8.2006
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9% 11%
Από 15.6.2006 - 8.8.2006
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 8.6.2006
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8,75% 10,75%
Από 8.3.2006 - 14.6.2006
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 2.3.2006
Ν. 2842/2000, άρθρ. 3, παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8,50% 10,50%
Από 6.12.2005 - 7.3.2006
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 5.12.2005
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8,25% 10,25%
Από 6.6.2003  - 5.12.2005
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 5.6.2003
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8% 10%
Από 7.3.2003 - 5.6.2003
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 6.3.2003
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8,50% 10,50%
Από 6.12.2002 - 6.3.2003
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 5.12.2002
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
8,75% 10,75%
Από 9.11.2001 - 5.12.2002
Απόφ. ΔΣ της ΕΚΤ 8.11.2001
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9,25% 11,25%
Από 18.9.2001 - 8.11.2001
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 17.9.2001
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
207/27.9.2000
7/17.1.2000
9,75% 11,75%

Από 31.8.2001 - 17.9.2001
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 30.8.2001
Ν.2842/2000, άρθρ.3 παρ. 2
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000

207/27.9.2000
7/17.1.2000
10,25% 12,25%
Από 11.5.2001 - 30.8.2001
Απόφ.ΔΣ της ΕΚΤ 10.5.2001
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
Ν.2842/2000, άρθρ.3, παρ. 2
7/17.1.2000
207/27.9.2000
10,50% 12,50%
Από 27.12.2000 - 10.5.2001
Π.Σ.Ν.Π 47/27.12.2000
2/10.1.2001 10,75% 12,75%
Από 13.12.2000 -26.12.2000
Π.Σ.Ν.Π 44/12.12.2000
284/28.12.2000 11,50% 13,50%
Από 29.11.2000 -12.12.2000
Π.Σ.Ν.Π. 42/28.11.2000
265/7.12.2000 12,25% 14,25%
Από 15.11.2000-28.11.2000
Π.Σ.Ν.Π 40/14.11.2000
259/22.11.2000 12,75% 14,75%
Από 6.9.2000 - 14.11.2000
Π.Σ.Ν.Π. 39/5.9.2000
200/18.9.2000 13,25% 15,25%
Από 29.6.2000 - 5.9.2000
Π.Σ.Ν.Π. 36/28.6.2000
157/7.7.2000 14% 16%
Από 20.4.2000 - 28.6.2000
Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000
126/27.4.2000 14,50% 16,50%
Από 9.3.2000 - 19.4.2000
Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000
97/16.3.2000 15,25% 17,25%
Από 27.1.2000 - 8.3.2000
Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000
18/7.2.2000 16% 18%
Από 17.1.2000 - 26.1.2000
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
Π.Σ.Ν.Π. 27/24.12.1999
7/17.1.2000
304/31.12.99

16,50%

18,50%
Από 14.1.99 - 16.1.2000
Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.99
5/27.1.99 19% 21%
Από 31.7.98 - 13.1.99
Π.Υ.Σ. 39/98
Π.Σ.Ν.Π. 1/30.3.98
184/5.8.98
74/8.4.98

21%

23%
Από 31.3.98 - 30.7.98
Π.Σ.Ν.Π 1/30.3.98
74/8.4.98 21% 23%
Από 9.1.98 - 30.3.98
Π.Δ/ΤΕ 2428/8.1.98
15/21.1.98 25% 27%
Από 13.5.97 - 8.1.98
Π.Δ/ΤΕ 2411/12.5.97
94/22.5.97 21% 23%
Από 17.2.97 - 12.5.97
ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.97
23/26.2.97 22% 24%
Από 23.8.96 - 16.2.97
Π.Υ.Σ. 261/20.8.96
193/23.8.96 23% 25%
Από 22.4.96 - 22.8.96
ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.96
74/30.4.96 26% 28%
Από 31.7.95 - 21.4.96
ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.95
158/31.7.95 27% 29%
Από 20.4.95 - 30.7.95
Π.Υ.Σ. 136/4.4.95
76/20.4.95 28% 30%
Από 31.3.95 - 19.4.95
ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.95
71/13.4.95 30% 32%
Από 28.9.94 - 30.3.95
ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.94
159/29.9.94 32% 34%
Από 16.5.94 - 27.9.94
ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.94
80/16.5.94 35% 37%
Από 26.10.93 - 15.5.94
ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93
191/26.10.93 32% 34%
Από 1.10.93 - 25.10.93
ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.93
170/1.10.93 34% 36%
Από 16.6.93 - 30.9.93
ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93
111/29.6.93 31% 33%
Από 21.10.92 - 15.6.93
ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92
174/29.10.92 37% 39%
Από 18.9.92 - 20.10.92
ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.92
162/30.9.92 42% 44%
Από 30.10.90 - 17.9.92
ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92
(ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90)
162/30.9.92
(89/6.7.90)
32% 34%
Από 11.10.79 - 29.10.90
Π.Υ.Σ. 145/28.9.79
Π.Υ.Σ. 193/17.12.79
ΕΚΔΟΣΗ Π.Υ.Σ. 120/23.10.90
233/11.10.79
287/28.12.79
143/30.10.90
23% 25%
Από 1.9.79 - 10.10.79
Π.Υ.Σ. 127/31.8.79
203/1.9.79 19% 21%
Από 21.8.46 - 31.8.79
Βασιλ. Δ. 21/21.8.46

 

10% 12%
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr